วิธีการรักษาเบื้องต้น

วิธีการรักษาอาการติดการพนันคือ

bfc3841ead7a1634da242d6e04dc0c1c

  1. มันเป็นการทำงานที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ให้และผู้รับ
  2. เป็นการแสดงออกถึงการเอื้ออาทรต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกัน
  3. การพึ่งพาอาศัยกัน จะเห็นได้ว่าแตกต่างจากสังคมเมืองโดยสิ้นเชิง
  4. เพราะสังคมเมืองเติมไปด้วยสิ่งไม่ดีที่เห็นชัดเจนคือการพนัน การเที่ยวกลางคืน